Gratis bedrijfsscan!

Advieswijzer auto en fiscus 2015

Fiscaal vriendelijk rijden. Is dat nog mogelijk nu wederom de autobelastingen voor 2015 zijn aangescherpt? Het kan nog steeds, ook wat betreft de bijtelling voor de zakelijke rijder. In deze advieswijzer een blik op de fiscale toekomst van de auto.

Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale voordelen. Hoewel steeds beperkter, kunt u ook in 2015 nog gebruikmaken van een aantal aantrekkelijke fiscale voordelen.

Bijtelling privégebruik auto

Voor de meeste auto’s van de zaak waar ook privé mee wordt gereden, geldt een standaardbijtelling van 25% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM). Voor zuinige auto’s gelden echter lagere bijtellingspercentages. Daarbij geldt dat hoe zuiniger de auto is (hoe minder CO2-uitstoot), des te lager de bijtelling wordt. Ook in  2015 en 2016 worden de CO2-grenzen weer verder aangescherpt. In 2017 worden weer wijzigingen verwacht. Deze wijzigingen zullen onderdeel zijn van de complete herziening van het belastingstelsel.

Het aanscherpen van de CO2-grenzen heeft niet tot gevolg dat u elk jaar met een nieuw bijtellingspercentage wordt geconfronteerd. Een vastgesteld percentage blijft gedurende 60 maanden geldig. Pas na deze periode wordt het percentage opnieuw vastgesteld.

Tip: Voor ondernemers in de inkomstenbelasting blijft de bijtelling beperkt tot maximaal het bedrag dat in een jaar aan autokosten ten laste van de winst is gebracht. Bereken daarom wat voor u het voordeligst is!

Vanaf 2015 is het bijtellingspercentage niet meer afhankelijk van het soort brandstof. Wordt de auto in 2015 voor het eerst op kenteken gezet, dan gelden de volgende bijtellingspercentages en CO2-grenzen:

 Soort auto  Bijtelling  CO2-uitstoot diesel 
 Nulemissie  4%  0
 Vrijwel nulemissie  7%  1 t/m 50
 Zeer zuinig  14%  51 t/m 85
 Zuinig  20%  86 t/m 110
 Overig  25%  Vanaf 111

Vanaf 2016 vervalt het bijtellingspercentage van 7% en worden de bijtellingspercentages van 14% en 20% verhoogd naar respectievelijk 15% en 21%. Daarnaast worden de CO2-grenzen nog verder aangescherpt.  Wordt de auto in 2016 voor het eerst op kenteken gezet, dan gelden de volgende bijtellingspercentages en CO2-grenzen:

 Soort auto  Bijtelling  CO2-uitstoot alle brandstofsoorten 
 Nulemissie  4%  0
 Vrijwel nulemissie  7%  1 t/m 50
 Zeer zuinig  14%  51 t/m 106
 Overig  25%  Vanaf 107

Een bijtelling kan overigens helemaal achterwege blijven indien u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de auto heeft gereden. Woon-werkkilometers worden daarbij gezien als zakelijk, ook als u thuis gaat lunchen.

Let op! Is uw auto ouder dan 15 jaar? Dan bedraagt de standaardbijtelling niet 25% van de cataloguswaarde, maar 35% van de waarde in het economisch verkeer! Bij een lage CO2-uitstoot van de auto kan dit percentage mogelijk verlaagd worden. Uw auto moet dan voldoen aan de CO2-uitstoot zoals die ook geldt voor auto’s jonger dan 15 jaar.

Milieu-investeringsaftrek

Vanaf 1 januari 2014 is het aantal fiscale investeringsvoordelen drastisch beperkt. Er bestaat sindsdien geen recht meer op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL) voor de zeer zuinige personenauto. In 2015 geldt alleen nog de milieu-investeringsaftrek (MIA) voor (semi)-elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gr/km. Hierbij gelden verschillende aftrekpercentages en zijn er maxima gesteld aan de in aanmerking te nemen investeringsbedragen.

 Soort auto  MIA %  Maximaal in aanmerking te nemen investeringsbedrag 
 Nulemissieauto’s
(CO2-uitstoot = 0)
 36%  € 50.000
 Plug-in hybride
(CO2-uitstoot maximaal 30)
 27%  € 35.000
 Plug-in hybride
(CO2-uitstoot 31 t/m 50)
 13,5%  € 12.500

Ook voor de oplaadpaal van uw auto geldt in 2015 nog de MIA. Het aftrekpercentage voor de oplaadpaal bedraagt 36%. Daarnaast mag u op deze laadpaal voor 75% willekeurig afschrijven.

Motorrijtuigenbelasting

De hoogte van de motorrijtuigenbelasting (MRB) is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de CO2-uitstoot van uw auto.  Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gr/km geldt In 2015 nog een vrijstelling MRB. Vanaf 2016 zijn alleen elektrische auto’s nog vrijgesteld van MRB. Voor semi-elektrische auto’s geldt dan een halve vrijstelling.

Oldtimersvrijstelling

Ook de oldtimersvrijstelling is vanaf 2014 beperkt. De vrijstelling MRB voor oldtimers geldt in 2015 alleen nog maar voor auto’s van 40 jaar en ouder. Jongere oldtimers vanaf 26 jaar en niet ouder dan 40 jaar die op benzine rijden vallen in een overgangsregeling. Zij vallen deels in de vrijstelling. U betaalt voor een dergelijke auto het kwarttarief (maximaal € 120 per kalenderjaar), mits u de auto van december tot en met februari in de stalling zet. Voor de jonge oldtimer op diesel of gas geldt geen overgangsregeling en bent u in 2015 het volle motorrijtuigenbelastingtarief verschuldigd.

Bpm

Als uw auto op kenteken wordt gezet, wordt BPM geheven. Deze BPM zorgt er mede voor dat auto’s in Nederland duur zijn.

De hoogte van de BPM is voor personenauto’s gebaseerd op de CO2-uitstoot. In 2015 geldt alleen nog een vrijstelling BPM voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km. Deze vrijstelling geldt nog tot en met 2014 Voor personenauto’s waarvoor geen vrijstelling geldt, is de BPM hoger naarmate de CO2-uitstoot groter is.

Let op! Als een auto waarvoor een vrijstelling gold op basis van de CO2-uitstoot dusdanig wordt gewijzigd dat deze niet meer voldoet aan de voorwaarden, wordt alsnog BPM geheven.

Voor bestelauto’s bedraagt de BPM in 2015 een vast percentage van de nettocatalogusprijs (37,7%). Voor dieselauto’s wordt dit bedrag verhoogd met een vast bedrag van € 273; voor overige brandstofauto’s wordt dit bedrag verlaagd met een vast bedrag van € 1.283.

Tip: Ondernemers kunnen voor een bestelauto een beroep doen op een vrijstelling BPM. De belangrijkste voorwaarde is dat meer dan 10% van de jaarlijks gereden kilometers zakelijke kilometers zijn.

Vanaf 2015 is het bijtellingspercentage niet meer afhankelijk van het soort brandstof. Wordt de auto in 2015 voor het eerst op kenteken gezet, dan gelden de volgende bijtellingspercentages en CO2-grenzen:

Tot slot

Het aanschaffen van een energiezuinige auto levert ook in 2015 nog altijd een aantal fiscale voordelen op. Over deze fiscale voordelen in het algemeen heeft u in deze advieswijzer kunnen lezen. Neem voor uw specifieke situatie contact met ons op.