Gratis bedrijfsscan!

Fiscaal voordeel met nieuwe voorstellen Milieulijst 2016

De MIA/Vamil kan fiscaal voordeel opleveren voor Nederlandse ondernemers die duurzaam willen investeren. Dit voordeel geldt echter alleen voor investeringen die op de Milieulijst staan. Deze jaarlijks ververste lijst bevat circa 300 milieuvriendelijke minder gangbare technieken (of bedrijfsmiddelen) waarvoor MIA en/of Vamil kan worden aangevraagd. Ondernemers die hun product willen laten vermelden op de Milieulijst 2016 moeten hun voorstel daartoe indienen voor 1 september aanstaande.

Fiscaal voordelig investeren

Via de MIA kunnen Nederlandse ondernemers tot 36% van de duurzame investeringen aftrekken van hun fiscale winst, aanvullend op de reguliere afschrijving. Met de Vamil kunnen ondernemers zelf bepalen wanneer ze deze duurzame investeringskosten afschrijven. Dat levert een liquiditeits- en rentevoordeel op. Met deze regelingen stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu duurzaam ondernemen. De MIA/Vamil kan voor heel ondernemend Nederland interessant zijn. Zo richten de regelingen zich op sectoren als de industrie, transport, landbouw en visserij, maar ook op onderwerpen als biobased economy, grondstoffengebruik, klimaat, biodiversiteit, duurzame gebouwen en reinigingstechnieken voor lucht, water en bodem.

Aanwijzing
Het indienen van nieuwe voorstellen voor de Milieulijst 2016 kan online via een eenvoudig stappenplan op www.rvo.nl. Bedrijven wordt aangeraden dit tijdig te doen, zodat zij nog voldoende tijd hebben om eventuele aanvullende informatie toe te sturen