Gratis bedrijfsscan!

Gebruikelijk loon veehandelaar niet te hoog vastgesteld

Het gebruikelijk loon voor 2009 van een veehandelaar is door de inspecteur niet te hoog vastgesteld. Tot die conclusie komt hof Den Bosch. De inspecteur gaat uit van de afroommethode en houdt bij de berekening van het gebruikelijk loon tevens rekening met een doelmatigheidsmarge van 30%.

Aandeelhouder en ondernemer

De veehandelaar in kwestie heeft samen met zijn echtgenote alle aandelen in een beheer bv. Deze bv houdt op haar beurt alle aandelen in de werkmaatschappij. De activiteiten van deze werkmaatschappij bestaan uit de exploitatie van een internationale veehandel. De veehandelaar is enig werknemer van de beheer bv. De werkmaatschappij heeft geen personeel. Alle werkzaamheden binnen de beheer bv en de werkmaatschappij worden door de veehandelaar verricht. Daarnaast heeft de veehandelaar een eenmanszaak speciaal voor de binnenlandse veehandel.

In geschil is of de veehandelaar als zelfstandig ondernemer in 2009 voldoet aan het grotendeels-criterium binnen het urencriterium en zodoende recht heeft op de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling (in 2009 was het urencriterium een eis voor toepassing van de MKB-winstvrijstelling). Ook het gebruikelijk loon is in geschil. Volgens de veehandelaar heeft de inspecteur dit te hoog vastgesteld.

Gebruikelijk loon niet te hoog

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur het gebruikelijk loon niet te hoog heeft vastgesteld. In de berekening van het gebruikelijk loon volgens de afroommethode gaat de inspecteur uit van de opbrengst van de beheer bv. Die opbrengst bestaat (nagenoeg) geheel uit managementfees. De veehandelaar maakt niet aannemelijk dat deze fees een beloning vormen voor iets anders dan de door hem verrichte arbeid.

Ook voldoet de veehandelaar in zijn hoedanigheid als zelfstandig ondernemer niet aan het grotendeels-criterium. Dat de veehandelaar hier wel aan zou voldoen is onwaarschijnlijk gezien de winst- en omzetverhouding van de eenmanszaak en de bv (werkmaatschappij).

Afroommethode

In uitzonderlijke gevallen kan het gebruikelijk loon worden berekend volgens de afroommethode: de opbrengsten van de bv, verminderd met de aan die opbrengsten toe te rekenen kosten (exclusief het loon van die werknemer), lasten en afschrijvingen.

Wijzigingen gebruikelijkloonregeling

Per 1 januari 2015 is de gebruikelijkloonregeling op een aantal punten veranderd. Zo is bijvoorbeeld de doelmatigheidsmarge omlaaggegaan naar 25% en is het begrip ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ ge├»ntroduceerd. Ook de berekening van het gebruikelijk loon vindt op een andere manier plaats.