Gratis bedrijfsscan!

Laatste mogelijkheid 2015 aanvragen fiscale regeling WBSO

Bedrijven die nog dit jaar gebruik willen maken van de fiscale regeling WBSO, hebben hiervoor nog een kleine twee weken de tijd. Zij kunnen hun projecten tot uiterlijk 31 augustus aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Met behulp van de fiscale regeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) kunnen bedrijven de financiële lasten van hun R&D-projecten verlagen. Op die manier stimuleert het ministerie van EZ ondernemers om meer te investeren in onderzoek, om zo bij te dragen aan meer innovatievermogen en een steviger concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. RVO.nl is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Bij het indienen van een WBSO-aanvraag moet onder meer rekening worden gehouden met de volgende zaken:

  • de periode waarvoor WBSO wordt aangevraagd, bedraagt altijd minimaal drie maanden;
  • er moet minstens één volledige kalendermaand liggen tussen de aanvraag en de start van de R&D-werkzaamheden;
  • voor de betreffende maanden mag er niet eerder een aanvraag zijn ingediend;
  • in 2015 is er niet meer dan twee keer WBSO aangevraagd voor het project;
  • zelfstandigen kunnen tot uiterlijk 30 september een WBSO-aanvraag indienen voor hun eigen R&D-werkzaamheden.

Vormvrije aanvraag vóór 1 september
Slagen organisaties er niet in om voor 1 september een volledige WBSO-aanvraag in te dienen? In dat geval mogen zij tot het eind van deze maand een vormvrije aanvraag opstellen. Hierin hoeft slechts een beperkt aantal gegevens te worden ingevuld. Nadat deze vormvrije aanvraag is ingediend, stuurt RVO.nl vervolgens een verzoek toe om de aanvraag voor eind september te completeren.