Accountantsverklaring/ AFM Vergunning/ accountantscontrole en audit werkzaamheden

Alle controle-opdrachten van WEA Randstad geschieden onder verantwoordelijkheid van WEA Audit B.V. Regelmatig wordt deze vennootschap door de AFM getoetst op naleving van de vergunningsvoorwaarden. Om een wettelijke controle te mogen uitvoeren hebben accountantskantoren vanaf 2006 een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodig.
Deze voorwaarden voor een vergunning zijn opgenomen in de Wet Toezicht Accountantsorganisaties en het Besluit Toezicht Accountantsorganisaties. Hierin staan onder andere de eisen die gesteld worden aan de externe accountants en aan de kwaliteitsbeheersing. Daaronder valt onder meer de dossierbeoordeling door een tweede accountant (kwaliteitsbeoordelaar) die nodig is voordat de accountantsverklaring mag worden afgegeven.

Onze audit werkzaaamheden betreffen in alle gevallen werkzaamheden die tot doel hebben bepaalde zekerheden te verschaffen over de betrouwbaarheid van een paalde verslaglegging of verantwoording. Aanleiding van deze audit kan zijn dat een toezichthoudend intern of extern orgaan deze audit verplicht stelt, veelal omdat er financiële belangen mee gemoeid zijn.

WEA Audit is in het bezit van een AFM-vergunning, welke is geregistreerd onder nummer 13000736. Kijk voor de vergunninggegevens op de pagina van WEA Audit B.V. De accountantsverklaring verwoord het oordeel (en de eventuele bevindingen) dat de accountant heeft bij de gecontroleerde jaarrekening.

In de praktijk komen er 4 soorten verklaringen voor:  de goedkeurende verklaring; de verklaring met beperking; de verklaring met oordeelonthouding en de afkeurende verklaring.

Voor de duidelijkheid merken wij hierbij op dat de opdracht aan de accountant de controle van de jaarrekening betreft, maar dat de af te geven verklaring afhankelijk is van het oordeel dat de account heeft naar aanleiding van de uitgevoerde controle werkzaamheden.

Kunnen wij u helpen met een accountantsverklaring of een wettelijke controle, neem dan hier contact met ons op.