Reorganisatie

Als het financieel even tegen zit of als de markt in zo’n rap tempo verandert dat de huidige bedrijfsomvang niet meer past bij de huidige activiteiten is het zaak na te denken over het reorganiseren van uw onderneming. WEA Randstad is als organisatiedeskundige de partij die op een gedegen wijze ook een dergelijk proces in de juiste banen leidt. Samen zorgen wij voor een goede Administratie Organisatie en interne Beheersing (AOIB) voor de nieuwe situatie. En wij begrijpen maar al te goed dat een dergelijk proces niet uitsluitend met technische factoren maar vooral met de menselijke kant van het ondernemen te maken heeft. Ook zijn wij ons bewust dat een dergelijk traject soms gefaseerd dient te worden uitgevoerd, juist gezien het feit dat er heel veel factoren zijn die zich niet binnen een bepaalde tijdsspanne laten vangen.

In een reorganisatietrajectis communicatie essentieel, zowel intern als extern. Wij kunnen u met onze jarenlange expertise in reorganiseren ondersteunen en ontlasten.

Bent u betrokken bij een (aanstaande) reorganisatie, neem dan hier contact met ons op.